Praktisch

Dagindeling
7.00 u de internen worden gewekt
7.30 u ontbijt
8.00 u vertrek naar school
15.30 u de internen worden opgehaald op school. Wie later les heeft komt alleen, te voet
16.30 u studie tot 18.00 u
18.00 u avondmaal tot 18.30 u in het restaurant
19.00 u avondstudie tot 21.00u - de internen van de basisschool gaan slapen om 20.30 u
21.00 u ontspanning tot 22.15 u
22.15 u slapen voor de internen van de secundaire afdelingen.

Top

Begeleiding

Met internenbegeleiding bedoelen we alle activiteiten die gericht zijn op het persoonlijke, intellectuele en het sociale welbevinden van internen met het doel hen optimaal te laten profiteren van het aanbod van het internaat. De redenen om aan zorgbreedte te doen op het internaat zijn divers: geen thuissituatie, verwaarlozing, medische problemen, gedragsproblemen, studieproblemen,… Internenbegeleiding beperkt zich echter niet tot individuele internen die problemen hebben. Ze gaat uit van een zo breed mogelijke zorg voor álle internen. Concreet betekent dit dat zo een meerwaarde van het internaat gecreëerd wordt:

Fysiek: voldoende nachtrust, hygiënische verzorging, medicatie, kledij, lichamelijke conditie en gezondheid, veiligheid.
Materieel: inrichting leefruimte, slaapkamer, onderhoud, respect voor materiaal.
Sociaal: sociale contacten, gevarieerde activiteiten met keuzemogelijkheid, waarden en normen.
Emotioneel: positieve ingesteldheid, verantwoordelijkheid laten nemen, “warmte”.
Intellectueel: studiebegeleiding, creëren van een serene studiesfeer, inrichten van een “studielokaal”.

Om dit in de hand te werken is het van groot belang de communicatie hierover levendig te houden: een duidelijke, ondubbelzinnige organisatie met een beperkt aantal concrete spelregels (internaatswerkplan, leefregels). Bovendien moeten hiervoor voldoende middelen voorzien worden, zowel financieel als op gebied van personeel (voldoende en met engagement). Naast de formele internenbegeleiding moet voldoende plaats voorbehouden worden voor de informele internenbegeleiding. Informeel werken heeft heel wat voordelen: vlotte relatie met de leerlingen en de lage drempel, onmiddellijk kunnen inspelen op vragen en ideeën van leerlingen.

Top

Kamers

De internen van de basisschool (6 tot 12-jarigen) beschikken over grote kamers die slaapgelegenheid bieden aan 4, 6, of 8 personen.
De leerlingen van het secundair onderwijs hebben een eigen kamer waar zij eveneens hun huiswerk moeten maken.

Top

Ontspanning

Op woensdagnamiddag worden ruim afgewisseld de volgende activiteiten voorzien:

- zwemmen
- bowling
- ijs- en rolschaatsen
- bioscoopbezoek
- voetbal en basketbal op het domein
- ...

Het internaat beschikt bovendien over een eigen fitnessruimte.

Top

Afwezigheid

Voor afwezige internen ontvangen wij graag een telefoontje van de ouders.
Indien het om een "afwezigheid wegens ziekte" gaat wordt het kostgeld in een volgende periode (maand - trimester) in mindering gebracht. Voorwaarden zijn dat het om minstens 3 opeenvolgende dagen "openstelling" gaat en dat er een doktersattest wordt ingediend.
Pedagogische studiedagen en GWP’s worden eveneens afgetrokken van het te betalen kostgeld.

Top

Maaltijden

Het ontbijt, het vieruurtje en het avondmaal worden genomen in het restaurant van het internaat. 's Middags eten de internen warm in het schoolrestaurant.
Alle maaltijden zijn begrepen in het kostgeld.

Top

Kostgelden
  normaal tarief sociaal tarief

Basisonderwijs (1e leerjaar tot en met 6e leerjaar)

Voor interne leerlingen kunnen tot op de leeftijd van 12 jaar kostgelden via de belastingaangifte in mindering gebracht worden. Hiervoor wordt, na afloop van het kalenderjaar, door de beheerder een attest opgemaakt.

€ 12.00/schooldag € 11.00/schooldag
Secundair onderwijs € 13.50 /schooldag € 12.50 /schooldag

Top