Welcome to Internaat Dendermonde

No front page content has been created yet.

Welkom op de website van het Internaat van het G-O! Dendermonde

“…De missie van het internaat vervult een gezinsvervangende functie voor leerplichtige jongeren van 6 tot 18 jaar, waarbij de algemene doelstellingen en basisfilosofie gestoeld zijn op het Pedagogisch Project van het GO!…” Iedereen, ongeacht zijn kleur, filosofische, godsdienstige en ideologische visie op mens en maatschappij, moet zich kunnen thuis voelen in ons internaat. Dit geldt zowel voor het personeel als voor de internen. Het internaat moet elk kind en jongere de kans bieden op een algemene en optimale ontwikkeling, rekening houdend met de verscheidenheid in eigen aard en bekwaamheid. Iedereen moet op een aangepaste pedagogisch-didactische wijze begeleid worden, ongeacht geslacht, levensbeschouwing en sociale status.

Via deze website vindt u alle informatie over onze interne werking of over praktische zaken.
Hebt u een vraag voor ons? Wenst u gewoon meer informatie omtrent de inschrijvingsprocedure?

Contacteer ons via ons handig contactformulier.